fbpx

De impact van ziekteverzuim op jouw bedrijf

By februari 20, 2020Food for Thought (NL)

Als HR-verantwoordelijke wil je vanzelfsprekend dat je werknemers gezond zijn en zo weinig mogelijk ziek thuis zitten. De laatste jaren bleven echter meer en meer medewerkers regelmatig of langdurig thuis. Bij gevolg is het ziekteverzuim op tien jaar tijd gestegen met 75%.
Maar wat betekent verzuim, vaak verward met absenteïsme? Wat is de impact en hoe kan je als bedrijf ziekteverzuim voorkomen? 

Wat is ziekteverzuim?

Onder ziekteverzuim vallen alle afwezigheden op het werk door ziekte. Dat is niet volledig hetzelfde als absenteïsme, een term die vaak valt binnen dezelfde context. Bij absenteïsme gaat het namelijk om werknemers die regelmatig of gedurende langere periodes opzettelijk of zonder gegronde reden afwezig zijn. 

De vier soorten ziekteverzuim

Er bestaan vervolgens verschillende soorten ziekteverzuim: wit, roze, grijs en zwart verzuim: 

  • Bij wit verzuim is de werknemer te ziek om te werken en geneest men best thuis tot men terug arbeidsgeschikt is. (Liantis)
  • Als we spreken over roze verzuim is een medewerker ziek, maar komt die toch opdagen. Dat is enerzijds slecht voor de gezondheid van de persoon in kwestie, anderzijds kan men zo ook andere collega’s besmetten. (Liantis)
  • Bij grijs verzuim ligt een medische klacht aan de basis van het probleem. Het is echter onduidelijk of de werknemer in kwestie echt ziek is en niet kan komen werken, of dat er ook gedrag- of psychische klachten meespelen. (Mensura)
  • Tot slot kan het zijn dat een medewerker niet komt werken, zonder ziek te zijn. Dat heet zwart verzuim. (Liantis)

De impact van ziekteverzuim op je bedrijf

Uit onderzoek van Acerta blijkt dat er bij kleine bedrijven (met <5 medewerkers) minder ziekteverzuim voorkomt. Bij grote bedrijven (meer dan 500 medewerkers) is het verzuimpercentage ruim het dubbele. Andere middelgrote of kleine bedrijven (5 – 500 medewerkers) vallen er tussenin.

Er zijn dan wel verschillende soorten ziekteverzuim, toch is het soms moeilijk voor organisaties om in te schatten wat het effect ervan is. Nochtans werd het effect van absenteïsme op de productiviteit en de kosten door verschillende organisaties onderzocht. Zo toont onderzoek van Britain’s Healthiest Workplace aan dat ongezonde medewerkers Britse firma’s jaarlijks bijna een maand kosten aan verloren productiviteit. De onderzoekers keken hiervoor naar de (on)gezondheid van de werknemers en hun productiviteitsverlies op korte termijn, veroorzaakt door het thuis blijven of ziek komen werken. 

Bovendien is er natuurlijk ook het principe “time is money”. De verloren werkuren, ten gevolge van absenteïsme, kost de Britse bedrijven gemiddeld 73 miljoen per jaar aan verloren productiviteit. (HR Magazine)

Op eigen bodem toont het Vlaams Instituut Gezond Leven aan dat absenteïsme jaarlijks €75.252 kost aan organisaties met 50 medewerkers. Daartegenover staat dat fitte werknemers tijdens het werk productiever en creatiever zijn.

In Belgische bedrijven zou verzuim maar liefst 2,6% van de totale loonkosten vertegenwoordigen. (Sodexo) Investeren in een goed welzijnsbeleid om een impact op ziekteverzuim te hebben is dus cruciaal. Toch blijkt een derde van de Belgische werkgevers aan te geven geen beleid nodig hebben.

Ziekteverzuim aanpakken en in kaart brengen is essentieel om productiviteit te verhogen en de kosten bij gevolg te doen dalen. Een simpele manier om health at work te verbeteren is door gezonde voeding op de werkvloer aan te moedigen.

Alberts maakt Smoothie Robots om gezondheid op het werk te verhogen. Vind hier meer informatie over onze gezonde smoothie-automaten of contacteer ons meteen over de mogelijkheid om een Smoothie Station in jouw kantoor te plaatsen!